BLEACHING CREAM

LEES EN VOLG DE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALVORENS TE GEBRUIKEN. VOOR GEBRUIK IN COMBINATIE MET COLORIZER ACTIVATOR. ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL EN UITWENDIG GEBRUIK. WAARSCHUWING: Bevat persulfaten. Dit product kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen tijdens het voorbereiden, aanbrengen en spoelen. Dit product niet gebruiken indien uw klant een gevoelige, jeukende of beschadigde hoofdhuid heeft. Geen chemische behandeling uitvoeren onmiddellijk voor, of kort na een bleekproces. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met ogen, direct de ogen spoelen en een arts raadplegen. Niet inademen of innemen. Buiten bereik van kinderen houden. Niet toepassen op kinderen. Bewaar op een koele, droge plaats, niet in direct zonlicht. Sluit de dop onmiddellijk na gebruik. Gebruik geen metalen voorwerpen in de mengfase. Indien het product in contact komt met huid of kleding, moet de huid of kleding direct met water gespoeld worden. Voer 48 uur voor gebruik van het product een huidgevoeligheidstest uit. Huidgevoeligheidstest: Breng het volgens de instructies gemengde product aan op een schone, droge plek achter het oor. Laat het drogen en laat het 50 minuten onbedekt en ongestoord, dan afwassen. Als er irritatie, zwelling, een brandend gevoel, roodheid of steken optreden, verwijder het product onmiddellijk en gebruik het niet. Raadpleeg een medisch specialist of een dermatoloog. Deze test is een redelijke voorzorgsmaatregel, maar er kan nog steeds een allergische reactie optreden. Mengen: Volg de aangegeven verhoudingen. Meng 1 deel Bleaching Cream + 1 of 2 delen Colorizer Activator afhankelijk van de haarconditie, de gewenste lift en de applicatie methode. Opmerking: Mengen van 1 + 1 produceert een sterker productmengsel. Controleer de haarconditie voorafgaand aan het mengen. VOOR GEBRUIK OP DE HOOFDHUID: Meng alleen met Colorizer Activator 10 volume. Toepassing: Toepassing op droog haar. Proces duurt 20 tot 50 minuten (geen warmte). Grof of donker haar kan een tweede applicatie vereisen aan middellengtes en uiteinden. Controleer de applicatie regelmatig gedurende de verwerkingstijd. De voorgeschreven 50 minuten niet overschrijden. Verwijdering: Na het aanbrengen, zodra het op het ideale niveau van de lift is verwerkt, het haar en de hoofdhuid zorgvuldig afwassen, licht met shampoo en conditioner. Eerste hulp: Indien er vergiftiging optreedt, neem direct contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts. Bij inslikken geen braken opwekken, veel water geven.