ACTIVATORS

colorizer Waterstofperoxide. Alleen voor professioneel gebruik. Te gebruiken met de colorizer color cream, de colorizer bleaching powder en de colorizer bleaching cream. Lees en volg de waarschuwingen en instructies op voor gebruik. Waarschuwingen: Bevat waterstofperoxide. Kan een allergische reactie veroorzaken. Draag beschermende handschoenen. Vermijd contact met de ogen. Bij contact met ogen, direct de ogen spoelen en een arts raadplegen. Niet toepassen op kinderen. Buiten bereik van kinderen houden. Niet inademen of innemen. Houd het product rechtop. Bewaar het op een koele, droge plaats, niet in direct zonlicht. Gebruiksaanwijzing: Licht schudden voor gebruik. Verwijs voor gebruik naar de waarschuwingen en instructies op de Colorizer Color Cream, de Colorizer Bleaching Powder en de Colorizer Bleaching Cream. Selecteer de sterkte van de waterstofperoxide (5, 10, 20, 30, 40 vol.) aan de hand van het gewenste kleurresultaat dat je met de Colorizer Color Cream in het kleur- of bleekproces wilt bereiken. Doe de dop direct na gebruik weer terug op de verpakking. Eerste hulp: Indien er vergiftiging optreedt, neem direct contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) of een arts. Bij inslikken, braken niet opwekken, maar veel water geven.